fbpx

FORSIDE

  • Jeg hedder Stine Helles.
    Jeg er Alternativets
    Spidskandidat på Fyn

  • JEG HEDDER STINE HELLES

    JEG ER SPIDSKANDIDAT
    FOR ALTERNATIVET PÅ FYN

Mærkesager

ET SAMMENHÆNGENDE FYN

Der findes ikke et enkelt greb, som kan genskabe det sammenhængende Danmark. Vi får ikke løst ubalancen mellem storbyerne og resten af landet kun ved at flytte en styrelse hist og en uddannelsesinstitution pist, men ved at sikre god fysisk og digital infrastruktur overalt, støtte lokale, bæredygtige erhvervseventyr, styrke det kommunale selvstyre og den kommunale økonomi og understøtte stærke fællesskaber i lokalsamfundet

KLIMA OG MILJØ

Det er først og fremmest et politisk ansvar at sikre, at vi som samfund bevæger os mod grøn bæredygtighed. Det private erhvervsliv er allerede godt i gang, men skal vi lykkes med at sikre vores børns  fremtid, skal politikerne gå forrest i at sikre omstillingen. Vi skal sætte bæredygtigheden først i afgiftspolitik, transportpolitik, erhvervspolitik, landbrugspolitik, og vi skal altid undersøge klimaeffekten af ethvert politisk forslag. Alternativet vil afsætte 80 mia. kr. til grøn omstilling, skabe et nyt grønt superministerium, indføre CO2-afgifter på både produktion og forbrug. Vi har som mål, at Danmark skal være fossilfrit i 2035

ULIGHED OG TRIVSEL

I Danmark skal alle have lige muligheder for at skabe sig det gode liv, vi ønsker hver især. Og alle skal opleve at blive taget alvorligt og mødt med anerkendelse og respekt, uanset hvordan de passer ind i samfundets kasser og systemer. Derfor skal vi fundamentalt gentænke vores beskæftigelsessystem – og vi skal styrke indsatserne markant mod fattigdom, social kontrol, negativ social arv og ensomhed. Vi skal også fjerne alle puljerne og i stedet sætte gang i langsigtede, solide, sociale indsatser.

ERHVERV OG VÆKST

Der er ikke nogen modsætning mellem et blomstrende erhvervsliv med virksomheder i alle størrelser og en omstilling til et bæredygtigt samfund. Tværtimod! Selvfølgelig har enhver virksomhed en økonomisk bundlinje, der skal hænge sammen. Men inddragelse af den sociale bundlinje og den grønne bundlinje er faktisk en mulighed for at skabe en sundere og mere bæredygtig økonomi – også for erhvervslivet.

Jeg vil arbejde for, at det lokale erhvervsliv kan deltage som aktive partnere i udviklingen af bæredygtige lokalsamfund, i et samspil mellem det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet omkring realiseringen af FNs 17 Verdensmål på Fyn.

SUNDHED OG TRIVSEL

Sundhed handler ikke kun om at kunne komme hurtigt på hospitalet. Vi skal have en mere sammenhængende sundhedsopfattelse, hvor vi får det hele med, så vi ikke bruger sundhedssystemet til at reparere de fejl, vi begår andre steder i samfundet. Sunde og rene fødevarer, trygge og sikre arbejdspladser, der ikke nedslider os fysisk og psykisk og lige muligheder for at alle kan deltage i idrætsaktiviteter mv. kan frigøre mange midler i sundhedssystemet, som kan bruges bedre.

FORDELING OG FÆLLESKASSE

Danmark skal være et retfærdigt og solidarisk land at leve i. Der findes fattigdom i Danmark – og den er oven i købet stigende! Det skal vi have gjort noget ved. Ægte frihed har vi ikke, når det er et ideal at rage til sig hvor man kan eller tromle andre fordi man har de økonomiske ressourcer til det. Vi skal tværtimod bruge fælleskassen til at give lige muligheder for, at alle mennesker kan skabe det gode liv for sig selv og de nære fællesskaber, man indgår i. Jeg vil ikke være med til at friholde enkelte vælgergrupper fra at bidrage på et retfærdigt niveau til fælleskassen, bare fordi de har den stærkeste stemme eller den dyreste advokat.

ARBEJDE OG LIV

Vi har lige nu fantastiske muligheder for at gentænke den måde, vi arbejder på. Vi skal skabe bedre rammer for at mennesker kan sammensætte arbejdslivet gennem hele livet, så det medvirker til et liv i balance. Jeg vil arbejde for et samfund, hvor enhver har mulighed for at kombinere lønarbejde med selvstændig foretagsomhed, hvor man kan have mere end ét karriereforløb og hvor arbejdsfrie perioder ikke er noget, man skammer sig over. For der er en stor mangfoldighed af muligheder for at bidrage til vores fælles velstand, og dem kan vi allesammen få gavn af.

SKOLE, UDDANNELSE OG FORSKNING

Vi har lige nu fantastiske muligheder for at gentænke den måde, vi arbejder på. Vi skal skabe bedre rammer for at mennesker kan sammensætte arbejdslivet gennem hele livet, så det medvirker til et liv i balance. Jeg vil arbejde for et samfund, hvor enhver har mulighed for at kombinere lønarbejde med selvstændig foretagsomhed, hvor man kan have mere end ét karriereforløb og hvor arbejdsfrie perioder ikke er noget, man skammer sig over. For der er en stor mangfoldighed af muligheder for at bidrage til vores fælles velstand, og dem kan vi allesammen få gavn af

RET OG MENNESKE

Retsbevidsthed er følelsen af, at man lever i et samfund, der er retfærdigt. Der skal selvfølgelig være mærkbare konsekvenser af at overtræde de fælles spilleregler, men det skal hele tiden ske med fornuften som rettesnor. Jo mere velfungerende borgere i trivsel et samfund har, jo bedre fungerer det. Derfor skal fasthed og konsekvens altid balanceres med samfundets behov for at skabe rammer for en bedre og mere tryg tilværelse. Straf for straffens egen skyld virker simpelthen ikke! Men princippet om retfærdighed skal gælde for alle. Både når man som individ forbryder sig mod de love, vi i fællesskab er blevet enige om og når virksomheder og offentlige institutioner bevæger sig uden for lovens rammer.

SAMEKSISTENS I DANMARK

Det er helt reelt at være bekymret for, om vores land kan bevare sin tryghed og sammenhængskraft i en globaliseret verden. Men vi danskere har jo altid fået vores styrke fra netop det at være forskellige. I Danmark er der selvfølgelig ikke plads til alle verdens mennesker, men der skal være lige muligheder for alle os, der er her. Lige muligheder for at leve på den mangfoldighed af måder, vi har lyst til. Når bare vi som borgere, virksomheder og institutioner overholder nogle universelle forpligtelser, som gælder for alle i det danske samfund: Ingen tvang og overgreb mod andre, respekt for fællesskabet samt at yde vores bidrag til fælleskassen. Kan vi ikke blive enige om, hvor mange mennesker vi skal modtage udefra, må i hvert tilfælde blive være enige om at skabe verdens bedste integration.

KULTUR OG FÆLLESSKABER

Et samfund er kultur. Det er kunstarterne, det er arvestykkerne, det er vores historie, det er medierne, det er maden vi spiser og festerne vi holder. Men kulturen skal også binde os sammen i fremtiden. Jeg lægger vægt på at bevare vores kulturelle arv, men vil også arbejde for, at kulturen bliver ved med at være frodig og nyskabende, provokerende og inviterende. For sådan har vi danskere altid været og sådan skal vi også være i fremtiden. Derfor er det også magtpåliggende for mig, at alle får lige mulighed for at boltre sig i kultur, så vi bliver ved med have noget at være fælles om i al vores forskellighed.